Ekonomifakta

Andel högutbildade, Gislaved

Gislaveds kommun

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 014 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 32:a lägsta i landet med 14,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats