Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Gagnef

Gagnefs kommun

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har 10 430 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 603 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats