Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Gagnef

Gagnefs kommun

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har 10 430 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 34:e högsta i landet med 85,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats