Ekonomifakta

Befolkningsökning, Forshaga

Forshaga kommun

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har 11 538 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 0,1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats