Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Flen

Flens kommun

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 15 668 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 46:e lägsta i landet med 46 379 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats