Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Flen

Flens kommun

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 15 668 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det femte lägsta i landet med 74,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats