Ekonomifakta

Andel högutbildade, Flen

Flens kommun

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 15 668 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 70:e lägsta i landet med 15,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats