Ekonomifakta

Befolkningsökning, Flen

Flens kommun

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 15 668 invånare. Värdet för befolkningsökning är det sjunde lägsta i landet med −4,6 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats