Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Finspång

Finspångs kommun

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 694 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 81:a högsta i landet med 51 689 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats