Ekonomifakta

Befolkningsökning, Finspång

Finspångs kommun

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 694 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med −0,3 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats