Ekonomifakta

Befolkningsökning, Färgelanda

Färgelanda kommun

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 434 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 20:e lägsta i landet med −3,4 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats