Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Falun

Falu kommun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 986 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det näst lägsta i landet med 9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats