Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Falun

Falu kommun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 986 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 39:e högsta i landet med 54 506 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats