Ekonomifakta

Andel högutbildade, Falun

Falu kommun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 986 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 32:a högsta i landet med 32,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats