Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Fagersta

Fagersta kommun

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 222 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det tredje högsta i landet med 15,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats