Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Fagersta

Fagersta kommun

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 222 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 95:e högsta i landet med 5,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats