Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Fagersta

Fagersta kommun

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 222 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det nionde lägsta i landet med 75,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats