Ekonomifakta

Andel högutbildade, Fagersta

Fagersta kommun

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 222 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 44:e lägsta i landet med 14,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats