Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Essunga

Essunga kommun

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 656 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 33:e lägsta i landet med 45 527 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats