Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Essunga

Essunga kommun

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 656 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 38:e högsta i landet med 6,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats