Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Eskilstuna

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 107 468 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 789 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats