Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Eskilstuna

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 107 468 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 22:a lägsta i landet med 77,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats