Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Enköping

Enköpings kommun

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 48 292 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 863 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats