Ekonomifakta

Andel högutbildade, Enköping

Enköpings kommun

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 48 292 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 21,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats