Ekonomifakta

Invånare i kommunen, Enköping

Enköpings kommun

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 48 292 invånare. Värdet för invånare i kommunen är det 55:e högsta i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Invånare i kommunen

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats