Ekonomifakta

Statsbidrag och utjämning till kommunen, Emmaboda

Emmaboda kommun

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 056 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det 46:e högsta i landet med 28 405 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Statsbidrag och utjämning till kommunen

Källa: SCB

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.

Kommunens webbplats