Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Emmaboda

Emmaboda kommun

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 056 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 74:e högsta i landet med 5,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats