Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Emmaboda

Emmaboda kommun

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 056 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 33:e lägsta i landet med 77,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats