Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Eksjö

Eksjö kommun

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 750 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 25:e högsta i landet med 13,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats