Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Eksjö

Eksjö kommun

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 750 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 81:a högsta i landet med 75 159 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats