Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Eksjö

Eksjö kommun

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 750 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 51 332 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats