Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Eksjö

Eksjö kommun

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 750 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 76:e högsta i landet med 5,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats