Ekonomifakta

Andel högutbildade, Eksjö

Eksjö kommun

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 750 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 88:e högsta i landet med 23,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats