Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Eda

Eda kommun

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 499 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 17:e lägsta i landet med 12 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats