Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Eda

Eda kommun

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 499 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 62:a högsta i landet med 76 759 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats