Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Eda

Eda kommun

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 499 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det fjärde lägsta i landet med 41 507 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats