Ekonomifakta

Andel företagare, Eda

Eda kommun

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 499 invånare. Kommunen utmärker sig med hög företagsamhet och har den 11:e högsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats