Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Eda

Eda kommun

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 499 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 79,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats