Ekonomifakta

Andel högutbildade, Eda

Eda kommun

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 499 invånare. Värdet för andel högutbildade är det fjärde lägsta i landet med 11,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats