Ekonomifakta

Medelålder, Eda

Eda kommun

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 499 invånare. Värdet för medelålder är det 44:e högsta i landet med 45,2 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats