Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Dorotea

Dorotea kommun

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 339 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det sjätte högsta i landet med 15,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats