Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Dorotea

Dorotea kommun

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 339 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 64:e högsta i landet med 52 620 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats