Ekonomifakta

Befolkningsökning, Dorotea

Dorotea kommun

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 339 invånare. Värdet för befolkningsökning är det lägsta i landet med −6,4 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats