Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Degerfors

Degerfors kommun

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 357 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 76:e högsta i landet med 75 350 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats