Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Degerfors

Degerfors kommun

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 357 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 11:e lägsta i landet med 76,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats