Ekonomifakta

Andel högutbildade, Degerfors

Degerfors kommun

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 357 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tredje lägsta i landet med 11,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats