Ekonomifakta

Befolkningsökning, Degerfors

Degerfors kommun

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 357 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 30:e lägsta i landet med −2,8 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats