Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Dals-Ed

Dals-Eds kommun

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 606 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 416 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats