Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Dals-Ed

Dals-Eds kommun

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 606 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 61:a högsta i landet med 5,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats