Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Burlöv

Burlövs kommun

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 844 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 13:e lägsta i landet med 76,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats